فروشگاه قطعات الکترونیک

تقویت کننده خطی - آپ امپ ها

:در این شاخه آی سی های تقویت کننده، ابزاردقیق ، آپ امپ ها، بافرهای ولتاژ و ... قرار می گیرند.

تقویت کننده خطی - آپ امپ ها

839 کالا

جستجوی هوشمند آپ امپ

تعداد تقویت کننده در قطعه

پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز

نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs

حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت)

جریان - بایاس ورودی (nA)

ولتاژ تغذیه دوبل

در صفحه
 • LM258N

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 32
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 16
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 4
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.6
  مقدار PSRR بر اساس dB : 100
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 2
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.5
  حداقل CMRR بر اساس dB : 70
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 45
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 1.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 16
  دمای کاری(سانتیگراد) : -25 to 85
 • LM258DT

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 30
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 15
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 60
  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.6
  مقدار PSRR بر اساس dB : 100
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.7
  حداقل CMRR بر اساس dB : 70
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 20
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 1.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 16
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 105
 • OP482GPZ-copy

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4.5 to 18
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-14
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.2
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 9 to 36
 • OPA656U

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 8 to 12
  نوع آپ امپ : Voltage Feedback
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4 to 6
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 295
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 14
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 500
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TLC2274CD

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.2 to 8
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 50
  ولتاژ تغذیه تکی : 4.4 to 16
  نوع آپ امپ : General Purpose
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-14
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 3.6
  مقدار PSRR بر اساس dB : 72
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.3
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 60
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 4.8
  حداقل CMRR بر اساس dB : 82
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 6
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 8
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 8
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • OP484FSZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 36
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 10
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-14
  نوع : صنعتی
  ویژگی تقویت کننده : Low noise Rail to Rail Percision AMP
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 4
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.25
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.25
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 80
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 1.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 15
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD8054AR

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 12
  نوع آپ امپ : Voltage Feedback
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 6
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 30
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-14
  نوع : صنعتی
  ویژگی تقویت کننده : Low noise Rail to Rail Percision AMP
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 190
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1.8
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.875
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 2000
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 160
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 1.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • ADA4000-4ARZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 8 to 36
  نوع آپ امپ : JFET
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 28
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-14
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 20
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.2
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.35
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.005
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD8051AR

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 12
  نوع آپ امپ : Voltage Feedback
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 6
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 45
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : صنعتی
  ویژگی تقویت کننده : Low noise Rail to Rail Percision AMP
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 170
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1.8
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 4.8
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 1400
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 110
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 1.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 5.5
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • LF157H-military
  امتیاز
  (2)

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : Metal Can 8-pin
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 50
  مقدار PSRR بر اساس dB : 100
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 560
  حداقل CMRR بر اساس dB : 100
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 22
 • ADA4666-2ARMZ

  مشخصات

  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 9
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 220
  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 18
  نوع نصب : SMD
  Package : MSOP-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 2
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.63
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.0005
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 2.1
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • AD8222ACPZ

  مشخصات

  نوع آپ امپ : Instrumentation
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.3 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 18
  ولتاژ تغذیه تکی : 4.6 to 36
  نوع نصب : SMD
  Package : LFCSP-VQ-16 (4x4)
  نوع : صنعتی
  زمان پایداری ( Settling Time ) : 80
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 2
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.12
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 10
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.9
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 90
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 120
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.5
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  حداکثر مقدار مقاومت ورودی (مگا اهم) : 0.3
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 1.2
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • EG8405

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-16
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
 • AD746JR

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 9 to 36
  نوع آپ امپ : JFET
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4.5 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 25
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 75
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.3
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 45
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 7
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.11
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 13
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • TAS5162

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : -0.3 to 13.2
  نوع نصب : SMD
  Package : HTSSOP-44
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 13.2
 • LM709CN-8

  مشخصات

  نوع آپ امپ : General Purpose
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±9 to 15
  وضعیت تولید : توقف تولید
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : صنعتی
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.25
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.6
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 200
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 9
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • OP220GS

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : صنعتی
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 0.2
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  حداکثر پهنای باند گین محصول ( مگاهرتز) : 0.2
  حداکثر پهنای باند کاری (مگاهرتز) : 0.2
  حداکثر پهنای باند 3dB- ( مگاهرتز) : 0.2
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 90
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 120
  تعداد مدارات : 2
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  Slew Rate Limited ( محدود شده) : 0.05
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 0.2
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • ADC10064

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : M28B
  نوع : صنعتی
  تعداد بیت : 10
  رزولوشن مبدل های آنالوگ به دیجیتال ( بیت ) : 10
  نرخ تبدیل (us) : 0.6
  نوع ارتباط : ( Paralell) موازی
  نوع عملکرد(Function Type) : سیگنال ژنراتور قابل برنامه ریزی
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • OPA2604AP

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4.5 to 24
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 35
  ولتاژ تغذیه تکی : 9 to 48
  نوع آپ امپ : General Purpose
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : صنعتی
  ویژگی تقویت کننده : FET input
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 25
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 10
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 10
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 10.5
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.1
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 20
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 24
  دمای کاری(سانتیگراد) : -25 to 85
 • OP27BZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±22
  نوع نصب : DIP
  Package : CDIP-8
  نوع : نظامی
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 2.8
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.1
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 5.5
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 100
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 126
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 22
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TP2274-TR

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع آپ امپ : CMOS
  ولتاژ تغذیه تکی : 6 to 36
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 4
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-14(HSSOP-14)
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 20
  مقدار PSRR بر اساس dB : 90
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 19
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 60
  حداقل CMRR بر اساس dB : 85
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.02
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • OPA2277UA

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.3 to 18
  نوع نصب : DIP
  Package : SO-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.8
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 2
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • AD8428BR

  مشخصات

  نوع آپ امپ : Instrumentation
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4 to 18
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 40
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 3.5
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD8221ARMZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.3 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 18
  ولتاژ تغذیه تکی : 4.6 to 36
  نوع آپ امپ : Instrumentation
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : MSOP-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 2
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.06
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 8
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.9
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.5
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 0.825
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 2.3
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.6
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
نمایش 793 - 816 از 839 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها