فروشگاه قطعات الکترونیک

ماسفت روبردی

در این بخش انواع ماسفت های روبردی نوع DIP و SMD ارایه می گردد.

ماسفت روبردی

731 کالا

جستجوی هوشمند ترانزیستورهای Mosfet

rdsON به (اهم)

در صفحه
 • 2N7002-smd
  موجودی انبار 4110 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 25 قلم
  4,251 ریال 4251

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Id (آمپر) : 0.115
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.2
  rdsON به (اهم) : 13.5
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 20
 • BSS138
  موجودی انبار 3202 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  11,336 ریال 11336

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 50
  حداکثر Id (آمپر) : 0.22
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.36
  rdsON به (اهم) : 6
  حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) : 50
  حداکثر مقاومت درین به سورس در حالت روشن (rDS(ON به ( اهم ) : 6
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.22
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 0.36
 • BSS84
  موجودی انبار 2888 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  7,900 ریال 7900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 50
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 0.13
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  rdsON به (اهم) : 10
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 20
 • FDN360P
  موجودی انبار 2641 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  15,947 ریال 15947

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.5
 • FS8205A
  امتیاز
  (1)
  موجودی انبار 2508 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  34,880 ریال 34880

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-8(HTSSOP-8)
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 20
  حداکثر Vgs به (ولت) : 12
  حداکثر Id (آمپر) : 6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.035
  تعداد مدارات : 2
 • FDS4435BZ
  امتیاز
  (1)
  موجودی انبار 2222 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  74,371 ریال 74371

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 8.8
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2.5
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 3
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.035
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 48
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 12
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 22
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 25
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 8.8
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • NTR4101PT1G
  موجودی انبار 1845 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  24,961 ریال 24961

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 2.4
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.73
 • BSS8402DW
  موجودی انبار 1785 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  43,600 ریال 43600

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-6
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NP-CHannel
  حداکثر Vds (ولت) : 50
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 0.115
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.2
  rdsON به (اهم) : 13.5
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 10
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 18
 • FDS4410
  موجودی انبار 1634 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  59,000 ریال 59000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 10
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2.5
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 3
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.0135
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 22
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 24
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 18
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 50
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • BFW12
  موجودی انبار 1397 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  270,320 ریال 270320

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-72
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Vgs به (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 0.005
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.15
  نوع عملکرد(Function Type) : ترانزیستور JFET N-channel
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 30
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 175
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.005
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • MPF4392
  موجودی انبار 1330 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  294,300 ریال 294300

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Vgs به (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 0.075
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.35
  rdsON به (اهم) : 60
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 5
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 30
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.075
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • FDN335N
  موجودی انبار 1269 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  26,596 ریال 26596

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-3
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 1.6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.5
 • 2N7000
  امتیاز
  (2)
  موجودی انبار 1047 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  19,184 ریال 19184

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Vgs به (ولت) : 40
  حداکثر Id (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.4
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 3
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 0.8
  rdsON به (اهم) : 5
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 10
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 10
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 10
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 10
  نوع عملکرد(Function Type) : ترانزیستور MOSFET سیگنال کوچک
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 40
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • TPHR8504PL
  موجودی انبار 965 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  414,200 ریال 414200

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOP-8
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 40
  حداکثر Id (آمپر) : 150
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 170
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 2.4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1.4
  rdsON به (اهم) : 0.001
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 26
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 63
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 13
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 14
  Rise Time (ns) : 13
  ظرفیت خازنی ورودی Ciss به ( پیکو فاراد ) : 9600
  ظرفیت خازنی خروجی Coss به ( پیکو فاراد ) : 1930
  ظرفیت خازنی انتقال معکوس Crss به ( پیکو فاراد ) : 58
  حداکثر مقاومت درین به سورس در حالت روشن (rDS(ON به ( اهم ) : 0.0014
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 150
  Fall Time حداکثر زمان فرود خروجی (ns) : 14
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 40
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 175
 • 2N7002DW
  موجودی انبار 952 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  100,280 ریال 100280

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-363
 • 2SK170
  موجودی انبار 940 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  129,710 ریال 129710

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.4
  نوع عملکرد(Function Type) : ترانزیستور MOSFET سیگنال کوچک
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.02
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • NTF3055-100T1G
  موجودی انبار 907 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  156,960 ریال 156960

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-223-3
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2.1
  rdsON به (اهم) : 0.11
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 10
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 3
 • IRF3205S
  امتیاز
  (1)
  موجودی انبار 706 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  175,490 ریال 175490

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Id (آمپر) : 110
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 200
 • BSP171P
  موجودی انبار 706 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  67,471 ریال 67471

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-223
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Id (آمپر) : 1.9
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1.8
  rdsON به (اهم) : 0.3
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 30
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 276
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 12
 • IRF7509TRPBF
  موجودی انبار 551 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  259,420 ریال 259420

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : Micro-8
  نوع ترانزیستور : NP-CHannel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1.25
 • NCEP40T11GU
  موجودی انبار 450 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  210,370 ریال 210370

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : DFN5X6-8L
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 40
  حداکثر Id (آمپر) : 110
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 135
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4.5
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.0024
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 12
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 49
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 6.5
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 8
  نوع عملکرد(Function Type) : ترانزیستور MOSFET
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 10
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 110
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • IRF3205
  امتیاز
  (2)
  موجودی انبار 441 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  163,500 ریال 163500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Id (آمپر) : 110
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 200
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  rdsON به (اهم) : 0.008
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 14
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 50
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 101
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 65
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 110
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • K39N60W-Original
  موجودی انبار 399 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,035,500 ریال 1035500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-247
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Vgs به (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 38.8
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 270
  rdsON به (اهم) : 0.055
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 80
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 200
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 50
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 9
 • 2SK4005
  موجودی انبار 390 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  283,400 ریال 283400

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220F
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 900
  حداکثر Id (آمپر) : 6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 70
نمایش 1 - 24 از 731 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان

دسته‌بندی کالاها