فروشگاه قطعات الکترونیک

سری AT89

در این بخش انواع میکروکنترلرهای سری AT89 ارایه می گردد.

سری AT89

22 کالا

جستجوی هوشمند میکروکنترلر

نوع نصب

نوع CPU

سری میکروکنترلر

مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت )

مقدار حافظه ( EEPROM ) ( بایت )

حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت)

حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت)

 • AT89C52-24JI
  موجودی انبار 138 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  644,190 ریال 644190

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 3
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 8
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89S52-24PU
  موجودی انبار 100 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,417,000 ریال 1417000

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Interface Type : UART
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 8
  سری میکروکنترلر : 89S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51-24PI
  موجودی انبار 100 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  654,000 ریال 654000

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 2
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 4
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C1051
  موجودی انبار 41 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  246,340 ریال 246340

  مشخصات

  Number of Timers : 2
  Maximum Clock Frequency (MHz) : 12
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 1
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 15
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AT89C2051-24PI
  موجودی انبار 26 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  438,180 ریال 438180

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Interface Type : UART
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 2
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 15
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51RD2-IM
  موجودی انبار 25 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,863,430 ریال 2863430

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
 • AT89S8253-24
  موجودی انبار 11 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  817,500 ریال 817500

  مشخصات

  Interface Type : SPI,UART
  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 3
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 12
  سری میکروکنترلر : 89S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89S51-24JI
  موجودی انبار 10 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  348,800 ریال 348800

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Number of Timers : 3
  Interface Type : ISP,UART
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 4
  سری میکروکنترلر : 89S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C5131A-UM
  موجودی انبار 5 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,725,000 ریال 2725000

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 48
  Interface Type : 2-Wire,EUART,SPI,USB
  نوع نصب : SMD
  Package : VQFP-64
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( EEPROM ) ( بایت ) : 1280
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89S52-24JU
  موجودی انبار 4 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  527,560 ریال 527560

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Number of Timers : 3
  Interface Type : UART
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 8
  سری میکروکنترلر : 89S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C55WD-24JI
  موجودی انبار 4 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  744,470 ریال 744470

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Number of Timers : 3
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 20
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AT89S51-24PI
  موجودی انبار 3 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,095,450 ریال 1095450

  مشخصات

  Interface Type : ISP,UART
  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Number of Timers : 2
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 4
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C2051-24PU
  موجودی انبار 2 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  245,250 ریال 245250

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 2
  Interface Type : UART
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-20
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 2
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 15
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51RC-24PU
  موجودی انبار 1 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  2,054,650 ریال 2054650

  مشخصات

  Number of Timers : 3
  Interface Type : UART
  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 32
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51RC-24JC
  موجودی انبار 1 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,399,560 ریال 1399560

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  Number of Timers : 3
  Interface Type : UART
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 32
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AT89C55WD-24PI

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 33
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 20
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AT89C52-24PI

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 3
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 8
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89S8253-24PI

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  Number of Timers : 3
  Interface Type : SPI,UART
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 12
  سری میکروکنترلر : 89S
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51ED2-SLSUM

  مشخصات

  Maximum Clock Frequency (MHz) : 60
  Number of Timers : 3
  Interface Type : SPI,UART
  نوع نصب : SMD
  Package : PLCC-44
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 64
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 34
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AT89C51-24PC

  مشخصات

  Number of Timers : 2
  Maximum Clock Frequency (MHz) : 24
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 4
  سری میکروکنترلر : 89C
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 32
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • AT89C51ED2-IM

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
  Data Bus Width (bit) : 8 بیت
  مقدار حافظه ( FLASH ) ( کیلو بایت ) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6.6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • AT89C51RD2-CM

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-40
  نوع عملکرد(Function Type) : میکرو کنترلر سری AT89
نمایش 1 - 22 از 22 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان

دسته‌بندی کالاها