فروشگاه قطعات الکترونیک

تجهیزات اندازه گیری
در این شاخه کلیه تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی و مخابراتی مثل انواع اسپکتروم آنالایزر، اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، مولتی متر، فانکشن ژنراتور، نویز فیگرمتر، نتورک آنالایزر، پاورمتر، سنسور پاورمتر،منبع تغذیه، لاجیک آنالایزر،کانتر یا شمارنده فرکانس، انواع سورس ژنراتور، ترکینگ ژنراتور، رادیو تستر، پالس ژنراتور، تضعیف کننده های متغیر قابل برنامه ریزی، انواع کالیبریشن کیت، انواع کابل های نت ورک آنالایزرها، انواع پراب معمولی، پراب های ولتاژ، پراب فرکانس بالا، سایت تستر و انواع تستر کابل و بسیاری تجهزات دیگر جهت فروش قرار گرفته است.
تجهیزات اندازه گیری

زیرشاخه‌ها

 • مولتی متر آنالوگ و دیجیتال و کلمپی و رومیزی
  در این شاخه انواع مولتی مترهای آنالوگ، دیجیتال ، کلمپی و رومیزی چند کاره در انواع دستی و روی کیزی جهت اندازه گیری جریان و ولتاژهای AC و DC و مقدار مقاومت و خازن و . . . قرار دارد.
 • اسیلوسکوپ دیجیتال و آنالوگ
  در این شاخه انواع اسیلوسکوپ های آنالوگ و دیجیتال  2 و 4 کاناله  به صورت نو و دست دوم یا استفاده شده جهت فروش قرار دارد.
 • منبع تغذیه
  در این شاخه انواع منبع تغذیه آنالوگ و دیجیتال در گستره ولتاژ و جریان های مختلف  به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است که مشخصات و ویژگی های هرکدام در صفحه همان محصول شرح داده شده است.
 • فانکشن ژنراتور
  در این شاخه انواع فانکشن ژنراتور در گستره فرکانسی های مختلف برای کاربردهای مختلف به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است.
 • LCR Meter، میلی اهم متر ، میکرو اهم متر
  در این شاخه انواع LCR Meter و دستگاه های اندازه گیری مقدار ظرفیت سلف و خازن و مقاومت به صورت دستی و روی میزی قرار دارد.
  همچنین انواع دستگاه های اندازه گیری میلی اهم متر و میکرو اهم متر نیز در این شاخه قرار دارند.
 • سیگنال، سورس،سوییپ و پالس ژنراتور، سینتی سایزر
  در این شاخه انواع سیگنال ژنراتور ، سورس ژنراتور ، سینتی سایزر ، سوییپ ژنراتور، سوییپ سیگنال ژنراتور قابل برنامه ریزی و پالس ژنراتور در گستره فرکانسی های مختلف برای کاربردهای متفاوت  به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است که مشخصات و ویژگی های هرکدام در صفحه همان محصول شرح داده شده است.
  مشخصاتی مثل توانایی انجام مدولاسیون AM ، مدولاسیون FM ، مدولاسیون PM ، مدولاسیون پالس ، مدولاسیون عرض پالس و نوع اینترفیس ها شامل RS-232 ، پارالل ، GPIB ، HPIB و USB و سایر آپشن های دیگر .
 • اسپکتروم آنالایزر
  در این شاخه انواع مختلف اسپکتروم آنالایزر با امکانات و آپشن های مختلف و در انواع گستره های فرکانسی به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • نتورک آنالایزر
  در این شاخه انواع نتورک آنالایزر با امکانات و آپشن ها و کیت های کالیبراسیون مناسب آنها  به صورت نو و دست دوم یا استفاده شده جهت فروش قرار دارد.
 • پاورمتر و سنسور
  در این شاخه انواع پاورمتر و سنسورهای آنها  به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است که مشخصات و ویژگی های هرکدام در صفحه همان محصول شرح داده شده است.
 • کانتر و فرکانس متر
  در این شاخه انواع تجهیزات آزمایشگاهی کانتر و فرکانس متر در گستره فرکانسی مختلف  به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است که مشخصات و ویژگی های هرکدام در صفحه همان محصول شرح داده شده است.
 • ابزارآلات و تجهیزات کاربردی آزمایشگاهی
  در این شاخه انواع ابزارآلات و تجهیزات کاربردی آزمایشگاهی حرفه ای مثل هویه هوای گرم و قلع کش برقی و . . . به صورت نو و دست دوم جهت فروش قرار گرفته است.
 • انواع تستر رادیویی و سایتی
  در این شاخه انواع مختلف رادیو تسترها  و سایت تسترها  با امکانات و آپشن های مختلف و در انواع گستره های فرکانسی به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • لاجیک آنالایزر و Data Logger
  در این شاخه انواع مختلف لاجیک آنالایزر و Datalogger و تجهیزات اندازه گیری سیگنالهای دیجیتال TTL و CMOS و FPGA و DSP و پروسسور به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • نویز فیگر متر و نویز سورس
   در این شاخه انواع مختلف نویز فیگر متر (noise figure meter)  و نویز سورس در انواع گستره های فرکانسی به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • انواع آپشن ها و تجهیزات جانبی دستگاه ها
  در این شاخه انواع مختلف آپشن ها و تجهیزات جانبی دستگاه های آزمایشگاهی و اندازه گیری اسپکتروم و نتورک مثل انواع کیت های کالیبراسیون، ترکینگ ژنراتورهای مربوط به اسپکتروم ها و . . .  به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • انواع آنالایزر و تستر مخابراتی و ویدئویی
  در این شاخه انواع مختلف آنالایزرهای رادیویی و ویدئویی با امکانات و آپشن های مختلف و در انواع گستره های فرکانسی به صورت نو و استفاده شده یا دست دوم جهت فروش قرار گرفته است .
 • فاصله سنج لیزری
  در این شاخه انواع تجهیزات فاصله یاب و مرتبط با آن قرار می گیرد.
 • تجهیزات اپتیکال و فیبر نوری
  در این شاخه کلیه تجهیزات اندازه گیری اپتیکال که در زمینه فیبر نوری استفاده می شوند مثل انواع اپتیکال پاورمتر و اپتیکال سورس و . . . ، قرار دارد.
 • ترمومتر تماسی و لیزری
  در این شاخه انواع ترمو مترهای تماسی و ترمومتر های لیزری جهت فروش قرار دارند.
  همچنین انواع دیتا لاگر یا داده بردار جهت اندازه گیری پارامترهای حرارتی در این شاخه موجود می باشد.

 • نورسنج یا لوکس متر
  در این شاخه انواع نورسنج یا لوکس متر جهت فروش قرار دارد.
 • لومن متر,کلوین متر, درخشندگی‌سنج
  در این شاخه انواع لومن متر,کلوین متر و درخشندگی‌ سنج جهت فروش قرار دارد.
 • سولارمتر
  در این شاخه انواع سولارمتر و پاور متر جهت سیگنال های سولار جهت فروش قرار دارد.
 • صداسنج و نویزدوزیمتر
  در این شاخه انواع صداسنج و نویزدوزیمتر جهت فروش قرار دارد.
 • بادسنج و هات وایر
  در این شاخه انواع بادسنج و هات وایر جهت فروش قرار دارد.
 • گوس متر یا EMF تستر
  در این شاخه انواع گوس متر یا  EMF تستر جهت فروش قرار دارد.
 • پارتیکل کانتر (غبارسنج یا شمارنده جرم ذرات)
  در این شاخه انواع پارتیکل کانتر ،غبارسنج و شمارنده جرم ذرات جهت فروش قرار دارد.
 • متر CO2,CO
  در این شاخه انواع متر CO2,CO جهت استفاده و فروش قرار دارد.
 • ترمو رطوبت سنج و دیتا لاگر
  در این شاخه انواع ترمو رطوبت سنج دیتا لاگر جهت استفاده و فروش قرار دارد.
 • پاورآنالایزر
  در این شاخه انواع پاورآنالایزر و دستگاه های مربوطه جهت اندازه گیری هارمونیک های برق تک فاز و سه فاز و تست های مگر ( میگر) جهت استفاده و فروش قرار دارد.
 • اندازه گیری پارامترهای شیمیایی
  در این شاخه انواع تجهیزات جهت اندازه گیری پارامترهای شیمیایی مثل انواع PH متر ( اندازه گیری PH ) ، اندازه گیری EC، اندازه گیری TDS، اندازه گیری دما ، اندازه گیریSalt جهت فروش و استفاده قرار دارد.
 • تستر عایقی و ارت تستر
  در این شاخه انواع تستر عایقی ( میگر یا مگر) و ارت تستر جهت استفاده و فروش قرار دارد.
 • تجهیزات تست و اندازه گیری در شبکه
  در این شاخه انواع تجهیزات تست و اندازه گیری با کاربرد در شبکه های کامپیوتری مثل تستر کابل شبکه و . . . جهت فروش و استفاده قرار دارد.
 • تاکومتر یا دورسنج
  در این شاخه انواع دستگاه ها وتجهیزات مربوط به اندازه گیری سرعت چرخش و تاکومتر یا دورسنج و اندازه گیری کلیه پارامترهای دوار جهت فروش و استفاده قرار دارد.
 • باطری تستر
  در این شاخه انواع باطری تستر یا تستر باطری جهت استفاده و فروش قرار دارد.

349 کالا

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 349 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان

دسته‌بندی کالاها