فروشگاه قطعات الکترونیک

انواع FPGA
در این بخش انواع مدار مجتمع دیجیتال برنامه پذیر FPGA ساخت شرکت های Xilinx ، Altera ، National Instruments و ... قرار گرفته است.
در حال حاضر مدل های SPARTAN و VIRTEX  و KINTEX و ARTIX بر روی سایت به منظور فروش قرار می گیرند.
انواع FPGA

29 کالا

در صفحه
 • XC2S200-5PQG208I
  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 57344
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 200000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 5292
  تعداد LABs/CLBs : 1176
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S100-5PQG208C
  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 40960
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 100000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 2700
  تعداد LABs/CLBs : 600
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC2S100-5PQG208I
  موجودی انبار 20 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  نوع عملکرد(Function Type) : Embedded - FPGAs
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 40960
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 100000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 2700
  تعداد LABs/CLBs : 600
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S150-5PQG208C
  موجودی انبار 19 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 49152
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 150000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 3888
  تعداد LABs/CLBs : 864
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC2S50-5PQG208C
  موجودی انبار 19 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  12,128,430 ریال 12128430

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 32768
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 50000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1728
  تعداد LABs/CLBs : 384
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC3S500E-5PQ208I
  موجودی انبار 18 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  20,529,060 ریال 20529060

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC3S400-4TQG144C
  موجودی انبار 18 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  12,815,784 ریال 12815784

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 97
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S150-5PQG208I
  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 49152
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 150000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 3888
  تعداد LABs/CLBs : 864
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S200-5PQG208C
  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 57344
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 140
  تعداد گیت های منطقی : 200000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 5292
  تعداد LABs/CLBs : 1176
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC3S400-5PQG208I
  موجودی انبار 17 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  31,392,000 ریال 31392000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC3S500E-5PQ208C
  موجودی انبار 15 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  18,987,255 ریال 18987255

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC6SLX9-2TQG144I
  موجودی انبار 15 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  70,999,985 ریال 70999985

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  نوع : صنعتی
  مدل FPGA : Spartan-6-LX
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) :
  تعداد المان های منطقی در Cells : 715
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S50-5TQG144I
  موجودی انبار 13 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  16,350,000 ریال 16350000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 32768
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 92
  تعداد گیت های منطقی : 50000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1728
  تعداد LABs/CLBs : 384
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC3S400-4TQG144I
  موجودی انبار 10 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  14,388,000 ریال 14388000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 97
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC6SLX150-3FGG484I
  موجودی انبار 10 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  79,025,000 ریال 79025000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  نوع : صنعتی
  مدل FPGA : Spartan-6-LX
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) :
  تعداد المان های منطقی در Cells : 147443
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC2S50-5TQG144C
  موجودی انبار 9 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  10,264,530 ریال 10264530

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : LQFP-144
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 32768
  مدل FPGA : Spartan-II
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 92
  تعداد گیت های منطقی : 50000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1728
  تعداد LABs/CLBs : 384
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • EP1K30QI208-2N
  موجودی انبار 9 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  10,688,813 ریال 10688813

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 24576
  مدل FPGA : ACEX-1K
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 147
  تعداد گیت های منطقی : 119000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1728
  تعداد LABs/CLBs : 216
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.375
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.625
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • XC3S400-4PQG208C
  موجودی انبار 1 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  20,503,162 ریال 20503162

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XCS30-4PQ208C
  موجودی انبار 1 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  8,428,752 ریال 8428752

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 18432
  مدل FPGA : Spartan
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 169
  تعداد گیت های منطقی : 30000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 1368
  تعداد LABs/CLBs : 576
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 4.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.25
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • A40MX04-1

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Id (آمپر) : 2.8
 • XC3S400-4FGG456C

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BBGA-456
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 264
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC3S400-4PQG208I

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
 • XC3S400-5PQG208C

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 294912
  مدل FPGA : Spartan-3
  درجه سرعت : 5-High Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 141
  تعداد گیت های منطقی : 400000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 8064
  تعداد LABs/CLBs : 896
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 85
 • XC3S500E-4PQ208I

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : BFQFP-208
  مقدار حافظه RAM (بیت) : 368640
  مدل FPGA : Spartan-3E
  درجه سرعت : 4-Standard Performance
  حداکثر تعداد پین های I/O ( عدد ) : 158
  تعداد گیت های منطقی : 500000
  تعداد المان های منطقی در Cells : 10476
  تعداد LABs/CLBs : 1164
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.14
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.26
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 100
نمایش 1 - 24 از 29 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها