فروشگاه قطعات الکترونیک

تقویت کننده خطی - آپ امپ ها

:در این شاخه آی سی های تقویت کننده، ابزاردقیق ، آپ امپ ها، بافرهای ولتاژ و ... قرار می گیرند.

تقویت کننده خطی - آپ امپ ها

841 کالا

جستجوی هوشمند آپ امپ

تعداد تقویت کننده در قطعه

پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز

نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs

حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت)

جریان - بایاس ورودی (nA)

ولتاژ تغذیه دوبل

در صفحه
 • OPA134PA

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 5 to 36
  نوع آپ امپ : Audio
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.5 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 35
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 20
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.5
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 8
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 4
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 97
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 97
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.005
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TL061CD

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±3 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 20
  ولتاژ تغذیه تکی : 6 to 36
  نوع آپ امپ : JFET
  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 3.5
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 3
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.2
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.03
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • LMP7702MA

  مشخصات

  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 86
  ولتاژ تغذیه تکی : 2.7 to 12
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.35 to 6
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 1.1
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.037
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.7
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.0002
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 6
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • OPA2192IDGK

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 4.5 to 36
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.25 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 65
  نوع نصب : SMD
  Package : VSSOP-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 20
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.005
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 5.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 97
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 97
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.005
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  کد SMD : OVLM
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • LM224N

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 30
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 15
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 70
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-14
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.4
  مقدار PSRR بر اساس dB : 70
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 2
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.5
  حداقل CMRR بر اساس dB : 70
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 20
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 3.5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 15
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 32
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 105
 • LM675T

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±5 to 30
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 3000
  ولتاژ تغذیه تکی : 10 to 60
  نوع آپ امپ : Power
  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220-5
  نوع : صنعتی
  ویژگی تقویت کننده : HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 8
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر جریان خروجی (میلی آمپر) : 3
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 18
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 30
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 200
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 30
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 70
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • OPA548T

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4 to 30
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 5000
  ولتاژ تغذیه تکی : 8 to 60
  نوع آپ امپ : Power
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220-7
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 10
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 2
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 17
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 100
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 4
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 30
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 8
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 60
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • LM348N

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±4 to 18
  ولتاژ تغذیه تکی : 8 to 36
  نوع آپ امپ : General Purpose
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-14
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.5
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 20
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.4
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 600
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 100
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 100
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 30
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 5
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MCP6002-E/SN

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع آپ امپ : General Purpose
  ولتاژ تغذیه تکی : 1.8 to 6
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 23
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.6
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 28
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 4.5
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 28
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.1
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 1
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.8
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • LMC6462AIM

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 7.75
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 75
  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 15.5
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.028
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.25
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.05
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.00015
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 7.25
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -45 to 85
 • TLC3702CDR

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
 • LMC660CN

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.38 to 7.75
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 4
  ولتاژ تغذیه تکی : 4.75 to 15.5
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-14
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 1.1
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.5
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.0002
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 7.75
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 15.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • LT1078CN8

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.1 to 15
  ولتاژ تغذیه تکی : 2.2 to 30
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.1
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.07
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 45
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.047
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 7
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 22
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 30
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
 • MCP6021-I/SN

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع آپ امپ : General Purpose
  ولتاژ تغذیه تکی : 2.5 to 5.5
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 30
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  ویژگی تقویت کننده : Rail to Rail
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 7
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 8.7
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.5
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 8.7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 10
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 2.7
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • AD8421BRZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2.5 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 65
  ولتاژ تغذیه تکی : 5 to 36
  نوع آپ امپ : Instrumentation
  وضعیت تولید : فعال
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 35
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 3.2
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.025
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 3.2
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.1
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 10
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TLV2404ID

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 2.5 to 16
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.25 to 8
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 0.0002
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-14
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.0025
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 800
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.39
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 800
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.0009
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.1
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 8
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 16
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • TLV2244IPWR

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 2.5 to 12
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.25 to 6
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 0.0002
  نوع نصب : SMD
  Package : TSSOP-14(HSSOP-14)
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.002
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 800
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.6
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 800
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 0.001
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.1
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 6
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 12
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • ACPL-C87A

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 5.5
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 30
  وضعیت تولید : فعال
  نوع آپ امپ : Isolation
  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.3
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 10.5
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 1
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 0.1
  نوع تغذیه : تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • OP413ESZ

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 4 to 36
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±2 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 4
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-16
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 1.2
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 4.7
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.125
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 4.7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 3
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 240
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 4
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 36
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • OPA2320AIDGK

  مشخصات

  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±0.9 to 2.75
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 65
  ولتاژ تغذیه تکی : 1.8 to 5.5
  نوع نصب : SMD
  Package : VSSOP-8
  نوع : تجاری
  ویژگی تقویت کننده : Low noise Rail to Rail Percision AMP
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نوع خروجی : RailtoRail
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 10
  مقدار معمول چگالی نویز ولتاژ nV/rtHZ : 7
  ساختار تقویت کننده : Rail to Rail
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.04
  حداکثر چگالی نویز ( nV/√Hz ) : 7
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1.45
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.0002
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 20
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 0.9
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 2.75
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 1.8
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 5.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • LM1558H

  مشخصات

  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±3 to 22
  ولتاژ تغذیه تکی : 6 to 44
  نوع نصب : DIP
  Package : TO-5-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 0.5
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 3
  حداقل CMRR بر اساس dB : 90
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 200
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 6
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 44
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • AMP03GPZ

  مشخصات

  وضعیت تولید : فعال
  نوع آپ امپ : Differential
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±6 to 18
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 45
  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-8
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 9.5
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.025
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.5
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 1
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 3
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 6
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 18
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 85
 • TS272I

  مشخصات

  وضعیت تولید : توقف تولید
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±1.5 to 8
  حداکثر جریان خروجی هر کانال (mA) : 45
  ولتاژ تغذیه تکی : 3 to 16
  نوع آپ امپ : General Purpose
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 5.5
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 1.1
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 500
  حداقل نسبت حذف منبع تغذیه،PSRR واحد (dB) : 100
  حداقل نسبت حذف مد مشترک CMRR واحد (dB) : 85
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 0.001
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداقل ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه دوبل (±) (ولت) : 16
  حداقل ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 3
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 32
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 125
 • RC4558DR

  مشخصات

  ولتاژ تغذیه تکی : 10 to 30
  نوع آپ امپ : General Purpose
  وضعیت تولید : فعال
  ولتاژ تغذیه دوبل (ولت) : ±5 to 15
  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : تجاری
  نوع عملکرد(Function Type) : آپ امپ
  نرخ افزایش ولتاژ بر اساس V/µs : 1.7
  حداکثر ولتاژ - آفست ورودی ( ± میلی ولت) : 0.5
  حداکثر جریان - تغذیه (میلی آمپر) : 2.5
  حداکثر جریان - بایاس ورودی (nA) : 150
  تعداد تقویت کننده در قطعه : 2
  پهنای باند -3 dB براساس مگاهرتز : 4
  نوع تغذیه : تعذیه دوبل و تغذیه تکی
  حداکثر ولتاژ تغذیه تکی (ولت) : 30
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0 to 70
نمایش 769 - 792 از 841 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها