فروشگاه قطعات الکترونیک

ترانزیستورهای MOSFET

انواع ترانزیستورهای اثر میدانی FET و MOSFET و JFET در این شاخه قرار دارند

با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.
ترانزیستورهای MOSFET

زیرشاخه‌ها

780 کالا

جستجوی هوشمند ترانزیستورهای Mosfet

rdsON به (اهم)

در صفحه
 • SRC60R090B
  موجودی انبار 88 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,199,000 ریال 1199000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220C
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Vgs به (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 39
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 35
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : -30
  rdsON به (اهم) : 0.078
  حداکثر مقاومت درین به سورس در حالت روشن (rDS(ON به ( اهم ) : 0.090
 • IRF820
  موجودی انبار 88 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 20 قلم
  163,500 ریال 163500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 500
  حداکثر Id (آمپر) : 2.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 3.1
  rdsON به (اهم) : 3
 • BUZ90
  امتیاز
  (1)
  موجودی انبار 87 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  348,800 ریال 348800

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Id (آمپر) : 4.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 75
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2.1
  rdsON به (اهم) : 1.6
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 30
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 150
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 75
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 90
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 4.5
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • IRLZ44N
  موجودی انبار 86 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  261,600 ریال 261600

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Vgs به (ولت) : 16
  حداکثر Id (آمپر) : 47
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 110
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.022
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 11
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 26
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 84
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 15
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 47
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 175
 • STD5NE10-1
  موجودی انبار 86 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  309,560 ریال 309560

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-251
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 500
  حداکثر Id (آمپر) : 5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 25
 • FDS8884
  موجودی انبار 86 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  269,230 ریال 269230

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-8
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 8.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2.5
  rdsON به (اهم) : 0.023
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 10
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 68
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 18
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 34
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • IRFD220
  موجودی انبار 86 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  156,960 ریال 156960

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : DIP-4
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 200
  حداکثر Vgs به (ولت) : 4
  حداکثر Id (آمپر) : 0.8
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1.3
  rdsON به (اهم) : 0.8
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 7.2
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 19
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 22
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 13
  دیود حفاظتی : دارد
 • si9953
  موجودی انبار 85 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  122,080 ریال 122080

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 2.3
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 2
 • IRFZ24N
  امتیاز
  (1)
  موجودی انبار 84 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  185,300 ریال 185300

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Id (آمپر) : 17
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 45
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  rdsON به (اهم) : 0.07
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 4.9
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 19
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 34
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 27
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 17
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 175
 • IRFP450
  امتیاز
  (2)

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-247
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 500
  حداکثر Id (آمپر) : 14
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 190
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  rdsON به (اهم) : 0.4
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 17
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 92
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 47
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 44
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 14
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • FQPF7N90
  موجودی انبار 83 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  420,740 ریال 420740

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 40
  حداکثر Id (آمپر) : 7
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 240
 • SVF7N65F
  موجودی انبار 82 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  356,430 ریال 356430

  مشخصات

  Package : TO-220F-3L
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 48
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 33
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 4
  حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) : 650
  حداکثر مقاومت درین به سورس در حالت روشن (rDS(ON به ( اهم ) : 1.4
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 7
  حداکثر توان کلی Ptot به ( وات ) : 46
 • STP8NM50FP
  موجودی انبار 82 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  156,960 ریال 156960

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220FP
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 500
  حداکثر Id (آمپر) : 5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 120
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 5
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 3
  rdsON به (اهم) : 0.8
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 16
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 14
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 8
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 6
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 30
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 5
 • IRF7809A
  موجودی انبار 81 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  183,120 ریال 183120

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SO-8
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 30
 • IRF4905
  موجودی انبار 80 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  457,800 ریال 457800

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Id (آمپر) : 74
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 200
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  rdsON به (اهم) : 0.02
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 18
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 61
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 99
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 96
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 74
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • 2SK30A-GR
  موجودی انبار 79 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  98,100 ریال 98100

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  جنس بدنه : پلاستیکی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 10
  حداکثر Id (آمپر) : 6.5
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 30
 • IRLB3034
  موجودی انبار 78 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  1,039,860 ریال 1039860

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 500
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 195
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 375
  rdsON به (اهم) : 0.0017
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 65
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 355
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 827
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 97
 • D16NE06L
  موجودی انبار 78 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  276,860 ریال 276860

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Id (آمپر) : 16
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 40
  rdsON به (اهم) : 0.07
 • MTP3N60
  موجودی انبار 77 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  158,050 ریال 158050

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 600
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 3.9
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 100
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 4.5
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  rdsON به (اهم) : 2.5
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 60
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 45
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 42
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 55
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 3.9
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • BUK7511-55B
  موجودی انبار 75 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  231,080 ریال 231080

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  حداکثر Vds (ولت) : 55
  حداکثر Id (آمپر) : 75
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 157
 • TPCA8109
  موجودی انبار 75 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  468,700 ریال 468700

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOP-Advance
  نوع ترانزیستور : P-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 24
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 30
 • IRLZ34
  موجودی انبار 74 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  209,280 ریال 209280

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Vgs به (ولت) : 10
  حداکثر Id (آمپر) : 30
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 88
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.07
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 14
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 30
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 170
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 56
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 10
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 30
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 175
 • 2N04H4
  موجودی انبار 74 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  691,060 ریال 691060

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : D2pak-DDpak-TO-263-3
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 40
  حداکثر Vgs به (ولت) : 20
  حداکثر Id (آمپر) : 80
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 300
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 54
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 53
 • LR8103V
  موجودی انبار 74 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  261,600 ریال 261600

  مشخصات

  توان ( وات ) : 165
  نوع نصب : SMD
  Package : DPAK(TO-252)(SOT-428)
  حداکثر Vds (ولت) : 30
  حداکثر Id (آمپر) : 100
  rdsON به (اهم) : 0.0021
نمایش 97 - 120 از 780 قلم کالا
پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها