فروشگاه قطعات الکترونیک

پک خازن پر مصرف الکترولیتی نمایش بزرگتر
پک خازن پر مصرف الکترولیتی

کد کالا: 29433

نو (جدید)

دسته‌بندی: پک های آماده (پیشنهادی)

موجودی: موجود

پک خازن پر مصرف الکترولیتی

جزییات بیشتر

محتوای این بسته:

تعداد: 10
قیمت کالا : 66,490 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 54,500 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 66,490 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 179,850 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 35,970 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 119,900 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 22,890 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 75,210 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 47,960 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 135,160 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 31,610 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 310,650 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 89,925 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 73,030 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 26,160 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 117,175 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 81,750 ریال

تعداد: 20
قیمت کالا : 87,200 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 53,955 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,300 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 310,650 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,300 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 136,250 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 83,930 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 37,060 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 43,600 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 218,000 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 34,880 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 310,650 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 359,700 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 32,700 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 107,910 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 45,780 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 68,016 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 66,490 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 37,060 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 78,480 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 359,700 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 104,640 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 95,920 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 163,500 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 218,000 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 114,450 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,300 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 133,089 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 26,160 ریال

موجودی انبار: 5 قلم

5,524,611 ریال

اطلاعات بیشتر

پک خازن پر مصرف الکترولیتی

نقد و بررسی‌ها
@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@@COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
(@COMMENT_GRADE@)
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_TITLE@

@COMMENT_COMMENT@

@COMMENT_IMAGES@
@COMMENT_VIDEOS@

@COMMENT_TITLE@

@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@
@TOTAL_USEFULNESS@
@COMMENT_COMMENT@
@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@
@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

    بر چسب ها:

پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها