فروشگاه قطعات الکترونیک

پک خازن پر مصرف الکترولیتی نمایش بزرگتر
پک خازن پر مصرف الکترولیتی

کد کالا: 29433

نو (جدید)

دسته‌بندی: پک های آماده (پیشنهادی)

موجودی: موجود

پک خازن پر مصرف الکترولیتی

جزییات بیشتر

محتوای این بسته:

تعداد: 10
قیمت کالا : 65,945 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 53,955 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 65,945 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 179,850 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 35,970 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 119,900 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 22,781 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 75,537 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 47,960 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 135,487 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 32,373 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 311,740 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 89,925 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 73,139 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 26,378 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 116,903 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 81,750 ریال

تعداد: 20
قیمت کالا : 86,328 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 53,955 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,845 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 311,740 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,845 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 120,500 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 83,930 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 37,169 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 43,164 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 215,820 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 34,771 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 311,740 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 359,700 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 32,373 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 107,910 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 45,562 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 67,983 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 67,144 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 37,169 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 77,935 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 359,700 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 104,673 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 95,920 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 71,940 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 215,820 ریال

تعداد: 5
قیمت کالا : 113,306 ریال

تعداد: 50
قیمت کالا : 185,845 ریال

تعداد: 3
قیمت کالا : 133,089 ریال

تعداد: 10
قیمت کالا : 26,378 ریال

موجودی انبار: 16 قلم

5,524,611 ریال

اطلاعات بیشتر

پک خازن پر مصرف الکترولیتی

نقد و بررسی‌ها
@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@@COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
(@COMMENT_GRADE@)
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_TITLE@

@COMMENT_COMMENT@

@COMMENT_IMAGES@
@COMMENT_VIDEOS@

@COMMENT_TITLE@

@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@
@TOTAL_USEFULNESS@
@COMMENT_COMMENT@
@CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@
@COMMENT_AVATAR@
@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

@CUSTOMER_NAME@@AUTHOR_PROFILE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

    بر چسب ها:

پست و پیک رایگان | بالای 550 هزار تومان
هدایای ویژه | بالای 500 هزار تومان | مشاهده

دسته‌بندی کالاها